Sezona 2014 pro nás byla v mnoha ohledech mimořádná. Náročná práce odměněna nádhernými a silnými zážitky. Cheeky Chappie a České derby. Always on Sunday a Zlatý pohár. Brog Deas a Marmiton v Itálii. Ale i zmařené šance výborně připraveného Peintre Abstraita v legendární Velké pardubické. To vše a ještě více jsme shrnuli v hodinovém velmi netradičním dokumentu, který byl původně určen především jako poděkování majitelům a soukromá vzpomínka na sezonu. Byla by ale škoda jej nechat jen v šuplíku.

Pojďte tedy společně s námi zavzpomínat na dostihové milníky roku 2014 a zároveň nahlédnout do dění v tréninkové centrále:

Pozn: Video se otevře do nového okna/záložky