Sezona 2014 přinesla mnoho krásných zážitků a na jejím konci vznikl velmi netradiční dokument, který byl původně určen především jako poděkování majitelům a soukromá vzpomínka na sezonu. Byla by ale škoda jej nechat jen v šuplíku.

Pojďte tedy společně s námi zavzpomínat na dostihové milníky roku 2014 a zároveň nahlédnout do dění v tréninkové centrále:

video_cover_frantisek_play

Pozn: Video se otevře do nového okna/záložky