George Boole a Mr Right úspěšní při Turf Gala

Za zdařilý dostihový den můžeme považovat nedělní mítink Turf Gala 3.6.2018, kdy se dva naši svěřenci umístili na druhm a třeím místě v Listed dostizích.

GEORGE BOOLE – Aga Vlachovice, ž.Šmida, 2/9
Video

George Boole

George Boole

MR RIGHT – Dr.Charvát, ž.Šmida, 3/12
SIGN OF THE ZODIAC – Ray Racing, ž.Šara, 12/12
Video

 

Mr.Right

Mr.Right